hit counter

Sistem Pakar

Sistem pakar (expert system) adalah perangkat lunak yang menerapkan pengetahuan dan teknik penalaran yang melibatkan aturan-aturan dan heuristik untuk menyelesaikan masalah yang biasanya memerlukan kepakaran manusia.