hit counter

Pemasaran Massal

Pemasaran massal (mass marketing) adalah memasarkan kepada semua orang melalui media massa seperti radio, TV, atau koran, sebagai lawan pemasaran database yang ditujukan kepada khalayak terpilih yang kecil.