hit counter

Maximin

Maximin adalah kriteria pengambilan keputusan yang memilih alternatif yang memaksimalkan hasil minimal.