hit counter

Masyarakat Pengetahuan

Masyarakat pengetahuan (knowledge society) adalah masyarakat di mana tenaga kerjany sudah beralih dari pekerjaan manual ke pekerjaan yang berbasis pengetahuan.