hit counter

Masa Kerja

Masa kerja adalah lama waktu menjalani pekerjaan.  Masa kerja memengaruhi tunjangan, status pekerjaan dan pesangon/pensiun yang dapat dibayarkan kepada pekerja.