hit counter

Konseling

Konseling (counseling) adalah satu atau serangkaian tindakan atau interaksi yang dimaksudkan untuk memberikan arahan, bimbingan atau nasihat yang berkaitan dengan rekomendasi, keputusan atau tindakan.