hit counter

Kesadaran Kelas

Kesadaran kelas (class consciousness) adalah kecenderungan individu untuk menempatkan diri mereka sendiri sesuai latar belakang kelasnya.