hit counter

Gaji Pokok

Gaji pokok atau upah pokok adalah gaji bulanan atau upah per jam yang dibayar untuk pekerjaan, tidak termasuk tunjangan, bonus atau upah kerja lembur.