hit counter

Demarketing

Demarketing adalah pemasaran untuk mengurangi permintaan sementara atau seterusnya, tujuannya bukan untuk menghapuskan permintaan, tetapi hanya untuk mengurangi atau mengubahnya.