hit counter

Daftar Muatan Kapal

Daftar muatan kapal (bill of lading) adalah sebuah dokumen yang dikeluarkan untuk eksportir oleh pengangkut umum yang mengangkut barang dagangan.