hit counter

Cybersquatting

Cybersquatting adalah praktik ilegal membeli dan mendaftarkan nama domain yang merupakan merek terkenal atau nama seseorang, dengan maksud untuk menjual ke pemiliknya yang sah guna mendapatkan keuntungan.