hit counter

Capital Loss

Capital loss adalah kerugian yang timbul ketika aset modal dijual dengan harga lebih rendah dari harga beli. Lihat juga capital gain.