hit counter

Berat Tara

Berat tara (tare weight) adalah berat wadah atau kemasan dan segala sesuatu di luar produk yang ditimbang).